FUTURE FIT PROGRAMMA

De wereld verandert voortdurend, dat is een ding dat zeker is. En daarnaast verandert het persoonlijke leven ook. Halverwege hun loopbaan, zo rond het 50ste levensjaar, stellen veel mensen zich wat vragen, vragen die, als ze niet beantwoord worden, kunnen gaan knagen.

Voorbeelden van knagende vragen: Hoe wil ik de rest van mijn loopbaan invullen?  Hoe zorg ik dat de 2e helft van mijn carrière me nog voldoening geeft, past bij de wensen die ik dan in mijn leven heb en hoe zorg ik dat ik waarde blijf toevoegen in die alsmaar veranderende wereld? Hoe kan ik die dingen nog doen die ik tot nu toe geparkeerd heb?

Extra triggers voor knagende vragen kunnen grote veranderingen in het persoonlijke leven of juist in de organisatie zijn. Maar ook het passeren van de 50 kan een gevoel oproepen dat het een mooi moment is om een balans op te maken en eens goed te kijken hoe de resterende helft van een werkend leven nog op een positieve en waardevolle manier ingevuld kan worden.

We kennen allemaal de term ‘mid life crisis’, maar er bestaat ook zoiets als de ‘mid career crisis’. En die wil je natuurlijk voor zijn! En gelukkig kan dat ook!

Want de ervaring leert dat een goede mid career review bijdraagt aan het verbeteren van werkplezier, het vergroten van de waarde van medewerkers en het zichtbaar en mogelijk maken van mobiliteit.

Het doel van het FutureFit Programma is om medewerkers de gelegenheid te bieden te reflecteren, om een tussenbalans op te maken en te bedenken hoe ze hun vaardigheden en ervaring willen ontwikkelen en inzetten. Zodat ze de mogelijkheden grijpen om zowel hun hun persoonlijke werkgeluk als hun professionele waarde te vergroten.

Meer weten?

FutureFit

Dit in-company programma wordt in overleg op maat gemaakt om optimaal in te kunnen spelen op de specifieke toekomstuitdagingen voor jouw organisatie.
 
Het programma is een mix tussen persoonlijke verdieping en workshops in groepsverband.
 
Vanuit het gedachtengoed van Waarderend Werken (Appreciative Inquiry) worden deelnemers uitgenodigd om een aantal aspecten van de 2e helft van hun carrière te optimaliseren.
 
Blok 1 (Verkennen)
  • Samen met een individuele werkgelukcoach worden in een intake doelstellingen en verwachtingen voor, in 1e instantie, het traject en daarna, voor de toekomst geformuleerd
  • In verscheidene workshops onderzoeken deelnemers vervolgens hoe zij hun werktoekomst vorm willen geven. Ze kijken hoe zij vanuit hun uniekheid, hun vermogens, en kwaliteiten, en vanuit hun aspiraties en hun drijfveren een waardevolle bijdrage kunnen en willen leveren in de veranderende wereld van hun werk.
  • Daarnaast kijken ze naar hoe zij hun persoonlijke werkgeluk, energie en welzijn in het algemeen kunnen optimaliseren om met positieve energie de toekomst fit tegemoet te treden.
  • Omdat we niet alleen maar leven om te werken, maar zeker ook werken om te leven vraagt het naderen van de pensioenleeftijd om groeiende aandacht voor inzicht in de eigen persoonlijke financiële toekomst. Daarom is het een optionele mogelijkheid binnen het programma om met een financial planner de persoonlijke financiële situatie door te lichten.
     
    Dit programma bieden wij zowel in offline als online vorm aan.
Neem contact op