Before success, comes happiness,

Before happiness there is potential.

Before potential, there is your reality.

- Shawn Achor -

Leiderschapsontwikkeling 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat managers en leiders voor 70% verantwoordelijk zijn voor de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk. En die betrokkenheid heeft een directe positieve relatie met de resultaten. Positief leiderschap maakt hét verschil bij het verzilveren van potentieel van medewerkers, bij het positief beïnvloeden van een  effectieve samenwerkingscultuur, bij het behouden of juist vergroten van werkgeluk. 

Succesvolle leiders weten een heldere visie neer te zetten die inspireert en motiveert. Succesvolle leiders werken vanuit de principes van positief leiderschap:  vanuit de aanwezige kwaliteiten en in open dialoog. Ze creëren eigenaarschap en geven ruimte om te experimenteren, te reflecteren, te leren en te innoveren. En zij weten te waarderen: dat van waarde is naar de oppervlakte te halen, te benoemen en te benutten. Topleiders hebben oog voor verschillen en weten het beste uit medewerkers en situaties naar boven te halen. Als de omstandigheden moeilijk zijn weten zij veerkracht en realistisch optimisme te vergroten door optimisme aan het werk te zetten. Door welzijn en energie van medewerkers en teams centraal te stellen. Omdat ze weten dat werkzijn en energie katalysatoren voor engagement, cultuur én resultaat zijn.

Positief Leiderschap werkt aan T.O.P.- resultaat:

Topteamwork

Vanuit een heldere, duidelijke ambitie die inspireert, zorgen voor randvoorwaarden die soepele samenwerking mogelijk maken. Zodat energie gebundeld wordt en inspanningen elkaar versterken. 

Ontwikkeling en  Energie 

Focussen op wat werkt en versterkt om zo meer mogelijk te maken. Medewerkers helpen hun potentieel te ontsluiten om  optimaal te kunnen groeien én waarde toe te voegen.

 Positieve  Prestaties

Niet zo maar resultaat nastreven, maar betekenis en waarde centraal stellen. Resultaten bereiken die voor meerdere partijen een win-win betekenen en die bijdragen aan trots, voldoening en werkgeluk van medewerkers.

Neem contact op

Jouw impact als leider

Zoals hierboven al even gezegd: tot wel 70% van medewerkersbevlogenheid¬† wordt be√Įnvloed door managers. En daarbij is van belang met welk mensbeeld, welke opvattingen en welke overtuigingen jij als manager, als leider tot resultaten komt.

Daarbij ben jij als leider zélf je allerbelangrijkste instrument voor verandering!

Positief leiderschap¬†begint dan ook¬†met jezelf kennen, √©cht kennen en¬†over beseffen dat er niet slechts √©√©n realiteit is. Dat de kleur van de lenzen waarmee jij naar de wereld en je medewerkers kijkt, bepalend is voor jouw impact. En over beseffen dat anderen nooit dezelfde¬†lenzen in hebben. Welke kleur¬†hebben jouw lenzen? En..... hoe be√Įnvloed jij de¬†kleur van¬†de brillen van die¬† van anderen?¬†

Leidinggeven is meer dan de meest ervaren inhoudelijk deskundige zijn. Is zeker niet meer ouderwets bevelen uitdelen, orders geven en vertellen wat jouw mensen moeten doen. En dat past al helemaal niet meer in deze huidige tijd. Onze voortdurend met de snelheid van het licht veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen, visie, verbinding, en motivatievermogen van hoge kwaliteit. Om lef, om veerkracht, om optimisme met een gezonde dosis realisme. Om écht vertrouwen geven. En om het vermogen anderen 'aan' te zetten op een positieve manier.

Onze leiderschapsdiensten richten zich dan ook altijd op één of meer van de volgende leiderschapsaspecten:

  • Anderen leiden: Medewerkers helpen om zich te kunnen focussen en hun eigen potentieel te herkennen en te benutten. Medewerkers helpen te exploreren, experimenteren, te reflecteren en zo te leren. Te helpen hun zelfvertrouwen te versterken en vanuit hun kwaliteiten te werken. Positive Performance leiders beseffen dat groei en welzijn van medewerkers zich altijd vertalen naar groei van de business. Dat als medewerkers zich positief floreren, de organisatie ook floreert.
  • Teams leiden: Teamsamenwerking bevorderen, ontwikkelen. Het faciliteren van soepele samenwerking en relaties binnen het team, en ook met de stakeholders buiten het team. Verschillen voor het team laten werken in plaats van tegen het team. Een klimaat van psychologische veiligheid en constructieve onderlinge afhankelijkheid stimuleren waarin ruimte is voor gezamenlijk creëren en innoveren.
  • Cultuur leiden: Positive Performance leiders zorgen voor een positief en optimistisch klimaat. Voor een werksfeer waarin ruimte is voor eigenheid, waarin de 'hele mens' achter de medewerkers telt. Waarin dan ook de ruimte is voor een open dialoog over wat werk en resultaat optimaliseert. Waarin fouten en experimenten kunnen doen als mogelijkheden om van te groeien. Voor een cultuur gekenmerkt door  groei, ontwikkeling en welzijn van medewerkers. Vanuit de gedachte: "een Betere Ik + een Betere Jij = Betere Wij".
  • Jezelf leiden: Als leider ben je altijd je eigen instrument. Met je eigen gebruiksaanwijzing, je hang-ups en je bang-ups, je triggers, je voorkeuren en ja, ook je vooroordelen. Want we hebben allemaal van die olifantenpaadjes die ons doen en laten meer beïnvloeden dan we zelf door hebben. Weten welke bril je op hebt én hoe die jouw leiderschap beïnvloedt, jezelf kennen en jouw visie op leiderschap ontwikkelen en vormgeven zijn daarbij de sleutels. Essentieel om anderen te kunnen inspireren en te motiveren. 

Positive Performance Leadership Programma

Incompany programma op maat voor die managers en leidinggevenden die al dan niet door een veranderende organisatieomqeving een sprong willen maken naar verbindend en mobiliserend leiderschap. Naar leiderschap waarin denken in mogelijkheden en menselijk potentieel centraal staan.

In 3 modules van ieder 3 dagen verkennen deelnemers de verschillende leiderschapsterreinen, ontvangen zij daarnaast persoonlijke verdiepingscoaching en worden zij uitgedaagd in hun persoonlijke spiegel te kijken, zelfkennis te verdiepen en daarnaast te ontdekken hoe zij hun eigen leiderschapsstijl op een eigen, unieke manier kunnen ontwikkelen.

Lees hier meer

Waarderend Leidinggeven: Masterclass Leading with Positive Power 

In deze masterclass leren leiders om te werken met de kracht van het positieve. Met een waarderende bril: door te kijken naar dat wat waardevol is, dat wat waarde levert in plaats van te focussen op dat wat waardeloos is.

Juist in deze tijd van complexe problematiek, is het niet eens effectief om op problemen te focussen. Wat nodig is, is leiderschap dat oplossingsgericht is. Door juist te bouwen op kracht en kwaliteit die al aanwezig is, wordt potentieel dan omgezet in energie, enthousiasme én resultaat. 

Om deze ontwikkeling naar waarderend leiderschap te maken ben je bereid vaste overtuigingen los te laten en te onderzoeken hoe jij jouw bril of contactlenzen een meer waarderende kleur te geven. 

Lees hier meer

Leidinggeven aan Hybride Teams

Op afstand werken, hybride werken, vraagt andere kwaliteiten én een andere houding van jou als leidinggevende. Hoe zorg je ervoor dat je verbinding en motivatie binnen het team in stand houdt? Wat doet hybride werken met de teamdynamiek? Wanneer kies je  wel of niet synchroon/asynchroon werken of ben je juist wel of niet met of zonder elkaar op kantoor? Op een praktijkgerichte manier vind je antwoorden en ontvang je handreikingen om hier met je team mee aan de slag te gaan.

Lees hier meer

Leidinggeven aan werkgeluk en teamenergie

Mentale, fysieke en emotionele energie hebben nog nooit zo onder druk gestaan als sinds de start van de Corona pandemie. En daarvoor stonden burnout en werkstress al hoog in de ranglijst van ziekte oorzaken.

Ontwikkel als leidinggevende¬†een je eigen strategie om Energie, Werkgeluk & Welzijn op het werk te vergroten voor je medewerkers.¬†Vanuit de meest recente inzichten uit de wetenschap leer je over de belangrijkste drijvende factoren van welzijn en werkgeluk in jouw organisatie of tea. En leer je hoe je deze positief kunt be√Įnvloeden.

Lees hier meer

Leiderschap ontwikkelen? Om  optimaal potentieel te ontsluiten en  positieve energie te vergroten? 

Geloof jij dat medewerkers betrekken, inspireren, dat het genereren van positieve energie en mogelijkheden, werken vanuit kracht en kwaliteit en effectief teamwork de belangrijke drijfveren zijn voor succes? En wil jij je verder ontwikkelen als leider? Neem dan contact op, we gaan graa vrijblijvend met je in gesprek.