Coming together is a beginning

Staying together is progress

And working together is success

Henry Ford

Ontwikkeling van Topteamwork 

Eigenlijk.... zijn we gewoon kuddedieren. Als mensheid hadden we al lang niet meer bestaan als we niet vaker wel dan niet zouden samenwerken. Ons oerbrein is er dan ook op ingesteld. En we kunnen vaak samen ook echt veel, veel meer dan alleen.

Alleen....het gaat vaak niet zo maar vanzelf. Zeker niet in de moderne wereld waar we ons niet meer zo maar aan de pikorde van de kudde hoeven te houden. Vrijwel overal waar mensen mogen en moeten samenwerken, ontstaan uitdagingen in samenwerking. Eilandgedrag, langs elkaar heen werken, doelen niet helder hebben of onderlinge wrijving.

Allemaal heel normale teamfrustraties, maar wel super irritant, want vaak gaan ze ten koste van zowel resultaat als werkplezier. Doodzonde!

Terwijl soepele teamsamenwerking juist een essentiële bijdrage levert aan succes en werkplezier.

Hoe komt het toch dat het ene team ‘swingt’ en met veel positieve teamenergie mooie resultaten neerzet, terwijl in het andere team een pot stroop lijkt, waarin alles vast lijkt te lopen? Of, vraag je je misschien af hoe het toch kan dat er in je team veel meer potentieel lijkt te zitten dan er uitkomt? 

Kortom: hoe zorg je nou voor optimale resultaten met je team: resultaten die voldoen aan verwachtingen en ambities en die ook nog eens bijdragen aan energie en werkgeluk van je medewerkers?

Topteams werken met teamSPIRIT: 

Sterktes staan centraal

Topteams bouwen kracht en kwaliteit uit. Benutten ieders talenten, drijfveren en energie. Ze kijken naar wat werkt en naar wat versterkt in samenwerking.Zo bundelen ze hun krachtenZe vieren successen en kijken naar mogelijkheden. 

Psychologische Veiligheid

Er is een veilige sfeer waarin creativiteit, je nek uitsteken en jezelf uitspreken zonder angst dat je kop eraf wordt gehakt, mogelijk zijn. Er is onderling vertrouwen en het is veilig om te experimenteren om van fouten te kunnen leren. Teamleden durven open te zijn.

Interactie is constructief

Er is open en effectieve communicatie. Verwachtingen zijn helder, vergaderingen, bijeenkomsten en besluitvorming zijn effectief. Teamleden bespreken dat wat er toe doet en weten elkaar te vinden, ook als er op afstand wordt gewerkt. 

Resultaatgerichtheid

Teamleden ondersteunen elkaar in het nastreven van gemeenschappelijke teamresultaten vanuit positieve teamenergie en -sfeer. Vanuit een positieve teamvisie werken zij samen aan gemeenschappelijke doelen versterken een leeromgeving. 

Inclusie van diversiteit

Samenwerken met mensen die anders zijn kán leiden tot betere resultaten. Topteams slagen erin om de aanwezige verschillen vóór het team in plaats van tegen het team te laten werken. Ieders mening, perspectief en bijdrage wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Transparantie en openheid

Topteams hebben  richting en ambities, doelen en werkwijzen helder. Er is eenduidigheid over taken en rollen binnen het team. Onduidelijkheden worden besproken en verhelderd en belangrijke informatie wordt gedeeld. Teamleden wisselen onderling feedback uit.

Neem contact op

Blijvende impact

Vaak levert een inspirerende teamsessie een hoop positieve energie. Het begin is er, maar dan....  Daarom helpen we jullie je focus op ambities, doelen én op executie te houden, en kijken we ook naar het proces van teamsamenwerking en het benutten van elkaars potentieel. En,... emoties komen daarbij van rechts: we maken bespreekbaar wat blokkeert.

In onze teamontwikkeling koppelen we altijd het bereiken van resultaten aan het optimaliseren van samenwerking en werkgeluk.

Toptimism at Work heeft jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van teams die meer uit de samenwerking willen halen. Wij verzorgen ervaringsgerichte workshops en teamtrajecten, die teams helpen hun potentieel te verzilveren en hun resultaten te behalen. Onze teamontwikkeling en teamcoaching is altijd gericht op 3 dimensies die het succes van topteams bepalen: 

  • De inhoud van het teamwerk: helderheid rondom richting, toegevoegde waarde, ambities, doelen, resultaten, werkwijzen, rollen en verantwoordelijkheden
  • De verhoudingen: soepele samenwerking en relaties binnen het team, en ook met de stakeholders buiten het team
  • De houding: versterken van optimisme, groeimindset, versterkende overtuigingen, werkgeluk en positieve (team) energie. Want elk team is zo sterk als haar zwakste schakels

Op zoek naar blijvende, positieve Teamwork met spirit? Kies dan voor een structurele aanpak:

Topteam at Work Traject

Een gave heisessie zorgt vaak al voor een energieboost en ook voor bewustzijn van hoe het anders, beter, leuker en succesvoller kan. En dat is wat we noemen een jumpstart en zeker een hoop waard. Maar omdat patronen en gewoonten hardnekkig kunnen zijn, begeleiden wij teams vaak gedurende een langere periode. Omdat gras nou eenmaal niet harder gaat groeien door eraan te trekken. Omdat oude patronen diep ingesleten en best hardnekkig kunnen zijn. Nieuw gedrag heeft tijd nodig, ook bij teams, misschien wel júist bij teams.

We creëren daarom met het team een zeker ritme van succes in sessies van een halve dag of hele dagen. Met dit ritme van succes zoomen we in op zowel inhoud en resultaten van het teamwork als op het teamproces van samenwerking.  

Daarbij linken we de teamcoaching en teamtraining maximaal aan de dagelijkse praktijk, zodat minimaal beslag op tijd wordt gelegd. Zo wordt werken aan topteamwork een versneller voor het bereiken van teamresultaten.

Lees hier meer

Teamspirit in 100 dagen

In deze continue veranderende tijd hebben teams elkaar nodig, meer dan ooit. Verbinding hebben en houden staat met stip op 1 in teams in het bedrijfsleven. Alleen, door de vaak grotere mate van thuiswerken en zeker ook door de dagelijkse hectiek, is er helaas maar al te vaak weinig ruimte en aandacht voor het proces van teamsamenwerking en voor die verbinding. 

Maak daarom in 1 kwartaal een kickstart voor een topjaar met je team. Of gun je team halverwege het jaar een 'boosterkwartaal' van teamcoaching gecombineerd met Positieve Psychologie workshops om versneld, maar degelijk de transitie van functioneren naar floreren te maken.

Lees hier meer

Op zoek naar een korte en krachtige boost(er) voor meer Positieve Team Spirit? Kies dan hier uit onze workshops: 

Onze thema teamsessies & workshops hebben inmiddels ruim hun succes bewezen in het 'boosteren' van teamwork, teamenergie en teamspirit. Even stilstaan om daarna weer harder, met meer energie en meer verbinding door te gaan. Door jouw team te helpen zich te richten op die aspecten die het team als team beter laten samenwerken, groeien en laten floreren. Door anders te gaan kijken, aandacht te shiften naar potentieel en mogelijkheden. 

Onze workshops variëren van 3 uur tot 2 dagen. 

Online opties! Een groot deel van onze workshops is ook online beschikbaar. Daarbij maken we altijd gebruik van breakout mogelijkheden voor interactie, voldoende pauzes voor het energieniveau en diverse tools voor energieke variatie.

Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk, laat ons weten hoe we jou en je medewerkers van dienst kunnen zijn.

Hybride team meeting op scherm

Hybride Team Workshop

Hoe waarborg je, in de nieuwe hybride manier van werken, niet alleen het werkgeluk van medewerkers, maar zeker ook de kwaliteit van de teamsamenwerking, én daarmee de effectiviteit van het team?  Laat je team hier zelf eigenaarschap in nemen.

Lees hier meer

Energiek team dat met ballen gooit

Teamenergie voor Teampower

Energie is net als zuurstof. Oók in teams. Keihard nodig, maar we staan er nauwelijks bij stil. Terwijl zowel de kwantiteit als de kwaliteit van die teamenergie succes, effectiviteit en werkplezier bepalen. Gelukkig is teamenergie te beïnvloeden!

Lees hier meer

Dame met vrolijke smiley ballon

Opteamism at Workshop

Emoties zijn besmettelijk, zeker in tijden van verandering, crisis en onzekerheid. Cruciaal dus om als team met elkaar te blijven geloven in de toekomst. En zeker in de eigen mogelijkheden om die positief te beïnvloeden. Realistisch optimisme is te leren, óók als team.

Lees hier meer

Handen met gekleurde puzzelstukjes op tafel

Teamkleur in Beeld

Op zoek naar meer inzicht in elkaars drijfveren? M.b.v. een persoonlijkheidsprofiel kijken we naar hoe de verschillende 'kleuren' binnen het team optimaal kunnen worden benut om communicatie, samenwerking en teampotentieel te verbeteren.

Lees hier meer

Ontwikkel jouw team tot Topteam

Wil je een team waarin iedereen zich met plezier committeert aan heldere resultaten? Waarin teamleden met energie en werkplezier succesvol samenwerken en elkaar versterken? Ga dan eens vrijblijvend met ons in gesprek.