WORKSHOP HYBRIDE TEAMWORK

Sinds de Corona-tijd is het steeds gebruikelijker geworden in de meeste organisaties ervoor om het teamwork meer hybride te doen. Want dat er naast nadelen van thuiswerken zeker ook voordelen zijn, is onmiskenbaar gebleken in de periodes dat we noodgedwongen thuiswerkten.

Alleen…Wat voor de één een groot voordeel is, is voor de ander echt een mega-energielek. Of individuele wensen frustreren de teameffectiviteit. Want werken doe je meestal niet in je eentje, vanaf een eilandje.

Kortom: Hoe waarborg je, met al die hybride mogelijkheden van werken, niet alleen het werkgeluk van medewerkers, maar ook de kwaliteit van de teamsamenwerking, én daarmee de effectiviteit van het team? En hoe zorg je dat je met elkaar blijft reflecteren en leren om zo het hybride teamwork te optimaliseren?

En hoe organiseer je dan die hybride bijeenkomsten, zodat er maximale verbinding, energie en productiviteit is?

Deze vragen beantwoorden is complex, omdat er vaak vele persoonlijke verschillen in individuele behoeften zijn.

Daarom is het dan ook essentieel dat het ‘Wat’ en het ‘Hoe’ van het hybride samenwerken op een constructieve en veilig manier binnen het team wordt besproken. Met het team, en vooral ook binnen het team.

Wil jij met jouw team het onderwerp Hybride werken en samenwerken zorgvuldig vormgeven? En hecht jij evenveel waarde aan succesvol teamwork als aan individueel werkgeluk? Omdat jij niet alleen autonomie, maar ook groei en samenwerking echt wilt optimaliseren?

Gun dan je team een Hybride Topteam@Workshop en maak gebruik van deze aanbieding.

Meer weten?
Na deze sessie Hybride Topteam at Workshop heeft jouw team helder:
  • WIE WAT, WAAR, WANNEER, kan werken en samenwerken in het nieuwe normaal
  • Welke afspraken jullie met elkaar willen maken over HOE jullie soepel samen werken, met behoud van het beste van 'both worlds' 
  • Voor welke overleggen en interactie kantoor toch echt onmisbaar is in het belang van teameffectiviteit 
  • Welke verschillen en voorkeuren er binnen het team zijn en daardoor:
  • Hoe ieders werkgeluk waar mogelijk geoptimaliseerd kan worden

Deze interactieve workshop duurt 1 dagdeel en is zowel offline (als de maatregelen het toelaten) als online mogelijk.

Neem contact op