MASTERCLASS LEADING POSITIVE POWER

In deze masterclass ontwikkelen leiders het werken met de kracht van het positieve. Door met een waarderende bril te kijken naar dat wat waardevol is, dat wat waarde levert, in plaats van te focussen op dat wat niet goed, misschien wel 'waardeloos' is.

In traditionele organisaties zien veel managers zichzelf als probleemoplossers. Te vaak wordt energie verspild aan dat wat niet goed gaat, terwijl het zo veel meer oplevert om juist te kijken naar dat wat wél werkt en de gewenste resultaten juist versterkt. Niet door fouten te negeren, maar juist door ervan te leren.

En weet je, juist in deze tijd van complexe problematiek, is het niet eens effectief om op problemen te focussen. Wat nodig is, is leiderschap dat oplossingsgericht is. Door juist te bouwen op kracht en kwaliteit die al aanwezig is, wordt potentieel dan omgezet in energie, enthousiasme én resultaat. 

Om deze ontwikkeling naar waarderend leiderschap te maken ben je bereid je zelfkennis te verdiepen, eventueel vaste overtuigingen los te laten en te onderzoeken hoe jij jouw bril of contactlenzen een meer waarderende kleur te geven. 

Je maakt in deze 1 dag durende masterclass kennis met Appreciative Inquiry en met Appreciative Leadership:

Meer weten?
Je maakt in deze 1 dag durende masterclass kennis met het gedachtengoed van Appreciative Inquiry en vertaalt dit meteen naar Appreciative Leadership. Focuspunten in de Masterclass zijn:
  • De kern van Appreciative Inquiry: van Potentieel naar 'Positive POWER'
  • Positieve Psychologie
  • Gewoon positiviteit of juist generativiteit?
  • ‘Wat is waar?’ Hoe wij de werkelijkheid kunnen beïnvloeden en vormgeven: de 5 principes van AI
  • Exploreren: Waarderen & leren door de juiste vragen te stellen
  • De 5 AI stappen voor het ontsluiten van Positive Power in jouw team(s)
  • Jij als ‘Positive Power Leader’: het positieve verschil maken
Kortom, tijdens deze masterclass, leren je als deelnemer, door AI technieken toe te passen, tegelijkertijd je eigen sterktes kennen en hoe je jouw medewerkers waarderend kunnen coachen.
 
Deze workshop kan in maatwerkoverleg vormgegeven worden en duurt in principe 1 hele dag. Uiteraard is ook deze workshop in overleg beschikbaar in online vorm.
Neem contact op