Alone we can do so  little, 

together we can do so much

Hellen Keller

Toptimism at Work 

is opgericht door Juul van den Boomen en werkt regelmatig samen met verschillende partners op grote opdrachten of rondom specialisaties. Wat al deze partners gemeenschappelijk hebben is een gedeeld optimisme over werken en samenwerken. Alle partners van Toptimism at Work werken dan ook vanuit de diepe overtuiging dat werken en samenwerken gemakkelijker, soepeler en met meer positieve energie mogelijk is. En weten daarin waardevolle bijdragen te leveren.

Juul van den Boomen

Eigenlijk heeft het gedrag van mensen me altijd al bezig gehouden. En al helemaal het gedrag van mensen die met elkaar iets te doen hebben, zoals een team of een groep.Alleen,... er is zo vaak gedoe, of energie-verlies, omdat we onszelf, alleen, of juist samen met anderen, ongewild, behoorlijk vast kunnen werken en klemzetten.  Zo zonde! Juist omdat we in onze diepste aard niet kunnen zonder effectieve verbinding met anderen. En juist omdat we, in de kern, als mensen, graag wat willen betekenen en met een zekere lichtheid zouden willen leven en werken. 

Mijn missie is om mensen én teams te helpen om met meer gemak, meer positieve energie, meer 'licht en lucht' succesvoller te werken en samenwerken. Omdat ik geloof in mogelijkheden. In de kracht van helderheid over ambities en aspiraties. Zelf krijg ik energie van helpen om te simplificeren, te focussen, te helpen ‘ontkrampen’, resultaten gemakkelijker te helpen behalen. Zo bij te mogen dragen aan het vinden van andere mogelijkheden om hobbels en bobbels te overwinnen. Mensen én teams uit hun tunnels mogen helpen halen om zo ruimte voor nieuwe mogelijkheden te creëren. Door te helpen anders te kijken, en anders te doen. 

Janneke Maas

Mensen zijn gemaakt voor connectie en samenwerken, dat zit in ons DNA. Dit geloof ik ten diepste. Ik zie en ervaar ook dat dit niet altijd tot uiting komt in teams en samenwerkingsverbanden Het onderzoeken wat de energie belemmert, het lezen van je eigen intuïtie en de collectieve kennis van het systeem is wat mij bezighoudt. Het kijken naar patronen die ontstaan en deze zichtbaar maken. Daarmee help ik teams en mensen om de energie vrij te maken, zodat een prettige samenwerking mogelijk wordt. Waarbij zowel de mens als de taak centraal staat.

Mijn werkwijze is systeemgericht, ik kijk naar het systeem als geheel, de onderlinge delen en het individu daarin. Waarbij niemand alleen werkt, het systeem altijd sterker is dan het individu alleen en de context veel van ons gedrag (onbewust) beïnvloed. Zicht op deze systeem dynamieken maakt dat je op een bewuste invloed kunt nemen op je zelf, je relaties en de groepen waar je deel van uit maakt.

Janneke heeft samen met haar collega Patricia Aerts het bureau TopTeamWerk. 

Eveline van der Giessen

Ieder mens beschikt over een onuitputtelijke kracht. Mensen hiermee contact laten maken vanuit echte verbinding, een verbinding tussen hoofd en hart. Dat is tevens waar mijn hart ligt, mensen bewust maken van waar hun energie en passie ligt en begeleiden in hun ontwikkeling en groei. 

Er is zoveel mogelijk als we met elkaar de krachten bundelen en elkaars belangen echt ‘zien’. 

Vera Prillevitz

Als ‘externe ceo’ help ik mijn klanten bij het bouwen of runnen van een succesvol bedrijf of realiseren van een prachtige carrière. Naast advies en sparren leer ik hen zo te ondernemen of te werken dat zij nooit meer op zoek hoeven te gaan naar klanten, opdrachten of een nieuwe functie.  Deze komen namelijk als vanzelf, wanneer zij leiderschap nemen en wanneer ieder aspect van hun onderneming of carrière kloppend is.  

Ik ben van de strategie maar ook van de uitvoer. Nog meer voor ondernemers & DGA's dan voor de bedrijven zelf geldt dat een strategie hen dwingt tot nadenken over de toekomst. De toekomst van het  bedrijf maar vooral ook hun eigen toekomst. Met een strategie kan je een gedegen (nieuw) fundament neerleggen of het bestaande verstevigen waar vanuit het bedrijf kan groeien. Een bedrijf bouwen dat draait om de unieke talenten en competenties en ervaring van de founder/ondernemer. Die daardoor moeiteloos kan werken, groeien en misschien wel een stapje terug kan doen of de volgende business opportunity kan gaan tackelen. 

Neem contact met ons op

Wij zijn partner van het Happinessbureau

Het HappinessBureau adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen vergroten. We doen dit door middel van het geven van advies, het verzorgen van opleidingen, het geven van verschillende workshops en trainingen, het begeleiden van in-company werkgeluk en employee experience trjecten, het doen van onderzoek, publiceren van artikelen en boeken,  en het organiseren van het grootste jaarlijkse event over werkgeluk in Nederland: Happy People Better Business.

 

Wij zijn partner van Qipeople

Qipeople levert een bijdrage aan 'gezonde' organisaties, waar mensen zich energiek en op hun plaats voelen, elkaar vertrouwen en versterken. Dat kan uitsluitend als de richting helder is en waar vanuit eenheid en enthousiasme wordt samengewerkt. Dat is de basis voor gezonde high performance organisaties. 

Energie, kracht en inspiratie. Er is zoveel meer mogelijk als mensen zich bewust worden van hun eigen potentieel, oude patronen durven los te laten en met elkaar de krachten bundelen. Van overleven naar leven. Een bijdrage leveren aan energieke organisaties, waar mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar versterken. Waar de iedereen weet wat de bedoeling is en vanuit aandacht en verbinding bijzondere resultaten mogelijk worden. Dat is waar Qipeople voor staat en voor gaat.