POSITIVE PERFORMANCE LEADERSHIP PROGRAMMA

Een in-company leadership programma op maat voor die managers en leidinggevenden die al dan niet door een veranderende organisatieomgeving een sprong willen maken naar verbindend en mobiliserend leiderschap. Naar leiderschap waarin denken in mogelijkheden en menselijk potentieel centraal staan.

 

In 3 modules verkennen deelnemers de verschillende leiderschapsterreinen, ontvangen zij daarnaast persoonlijke verdiepingscoaching en worden zij uitgedaagd in hun persoonlijke spiegel te kijken, zelfkennis te verdiepen en daarnaast te ontdekken hoe zij hun eigen leiderschapsstijl op een eigen, unieke manier kunnen ontwikkelen.

Succcesvolle leiders ‘managen’ niet alleen, zij zorgen juist dat anderen zichzelf ‘managen’ op basis van gedeelde verwachtingen. En dan kunnen afhankelijk van situaties effectieve leiderschapsstijlen variëren, maar bevat effectief leiderschap altijd wel de volgende vaardigheden:

 • Het hebben van een visie en het vermogen hoe het beste uit mensen naar boven te halen gekoppeld aan de richting en de toekomstige behoeften van de organisatie
 • Positieve cultuur en positieve perspectieven kunnen creëren
 • Focus houden (op impact en invloed), invloed kennen (van zichzelf en van anderen), geloven in invloed kunnen uitoefenen
 • Kijken in kansen, denken in mogelijkheden i.p.v. in beperkingen.
 • Hobbels en bobbels op de weg niet negeren, maar ook niet laten blokkeren
 • Vertrouwen, ruimte (autonomie) geven voor ontwikkeling en leren
 • Ruimte maken voor verschillen in inzicht en diversiteit
 • Een leercultuur stimuleren, psychologische veiligheid creëren
 • Weten wat motiveert en inspireert
 • Niet alleen geld, tijd en aandacht investeren in plannen, maar ook in executie
 • Reflecteren om te leren, resultaten vast te houden en te optimaliseren
Meer weten?
Positive Performance Leiderschapsontwikkeling richt zich op het helpen ontwikkelen en versterken van nieuwe leiderschapscompetenties waarmee het beste uit individuele medewerkers en uit teams naar boven wordt gehaald. Waarmee daardoor medewerkersbetrokkenheid, motivatie, creativiteit en innovatie gestimuleerd wordt.
 
Een Positive Performance Leadership Program wordt altijd in co-creatie op maat ontworpen voor jouw organisatie. Een aantal basis uitgangspunten vormen daarbij al krachtige ‘building blocks’:
  • Jezelf leiden. Want
., Mindset Matters! Ook hier, zĂ©ker hier: als leider is het essentieel welke mindset je hebt over werk en succes, over motivatie en over motiveren. Minstens zo essentieel is dat je weet wat jou als leider drijft. Omdat wat jij gelooft en denkt als mens de kleur van je bril bepaalt. En met die bril kijk en duid je de werkelijkheid. Daarom is persoonlijk leiderschap altijd een belangrijk onderdeel van ons programma. Een leider is namelijk zijn eigen instrument in verandering
.
  • Anderen leiden. Potentieel benutten, werkgeluk, betrokkenheid vergroten. Vertrouwen en veerkracht te versterken. ‘Van Potentieel naar Positieve Kracht’: Omdat zo positieve topresultaten mogelijk worden: resultaten die waarde toevoegen, voor klanten, voor je organisatie en voor de mensen in je organisatie! Centraal in Positive Performance leadership staan dan ook wetenschappelijk bewezen inzichten en concepten uit positieve psychologie en Appreciative Inquiry: In plaats van te focussen op wat er mogelijk verkeerd zit of gaat, leren Positive Performance leaders zich te focussen op dat wat werkt en op dat wat resultaat versterkt. Hoe gemakkelijk dit ook klinkt, dit is helaas vaak niet het vanzelfsprekende gedrag.
  • Resultaten leiden: medewerkers en teams inspireren, uitnodigen om een aantrekkelijke ambitie neer te zetten, het beste uit die mensen en teams naar boven halen door hen hun potentieel te laten benutten is meer dan het halve werk. Het daadwerkelijk neerzetten van resultaten vereist nog een aantal extra competenties om van plan naar uitvoering te komen, van strategie naar executie. Om blijvend te observeren, reflecteren, valueren, te leren en te innoveren.
    
   Structuur programma:

   Persoonlijke intake

   3 blokken (2x3 dagen, 1x 2 dagen)

   Intervisie

   Individuele coaching

   (Praktijk)werk opdrachten

   Het programma wordt altijd in overleg op maat vormgegeven

Neem contact op