TEAMKLEUR IN BEELD 

Met behulp van Management Drives, een instrument waarmee persoonlijke drijfveren in beeld worden gebracht, is het mogelijk om op een snelle en aansprekende manier inzichtelijk te maken wat een team of teamlid motiveert.  Daarmee ontstaat een begripsmodel dat helpt om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en de afzonderlijke individuen. Drijfveren bepalen in hoge mate gedrag, waarnemingen, motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar iemand energie aan geeft. Met deze inzichten is het mogelijk meer groei te halen uit samenwerking binnen het team en uit het opereren van het team als geheel.

Meer weten?
In deze workshop gaat je team aan de slag met de onderlinge verschillen in voorkeuren, stijlen en werkwijzen. Allemaal gebaseerd op drijfveren. Een Teamkleur in Beeld sessie levert het team de volgende winstpunten op, met de inzichten die het team en de teamleden in deze sessie opdoen worden een aantal belangrijke zaken mogelijk:
  • Het team kan beter gebruik gaan maken van de waarde van de eigen teamdiversiteit, doordat teamleden zich bewust worden van elkaars sterke punten en valkuilen (overdrijvingen), van energiebronnen en van energielekken.
  • Daarnaast ontstaat een groter begrip van de verschillen en hoe deze elkaar juist kunnen versterken. Zo wordt de samenwerking verbeterd door gebruik te maken van elkaars sterke punten en door valkuilen te voorkomen. En wordt werkgeluk groter doordat werken vanuit drijfveren, en dus met meer energie versterkt kan worden.
  • Door het werken met Management Drives ontstaat een gemeenschappelijke taal die telkens opnieuw weer haar waarde bewijst in het bespreekbaar maken van gedrag en werkvoorkeuren. (Uiteraard is het zaak om de systematiek met nuance te hanteren, hier staan we bij stil in de workshop zodat de kracht en kwaliteit gewaarborgd blijft.)
  • Doordat begrip over individueel gedrag en drijfveren groter wordt en communicatie gemakkelijker wordt, is het team in staat de nieuwe inzichten om te zetten in daadwerkelijke verandering om de prestaties van het team verder en blijvend te verbeteren.
  • Begrip voor de collectieve kwaliteiten, maar ook valkuilen en overdrijvingen van dit team, zodat hier in actie en uitvoer van plannen rekening mee gehouden kan worden.
 
Deze interactieve workshop duurt 1 dagdeel en is zowel offline als online mogelijk.
Management Drives kan desgewenst ook ingezet worden voor verdiepende sessies:
  • (Team)Visie, missie en strategie definiëren, vanuit de drijfveren van het team worden richting en ambities ingevuld en een ritme van succes voor executie vormgegeven
  • “Never waste a good crisis”: wat valt er te leren van een periode van verandering, onzekerheid of crisis, zoals bijvoorbeeld de huidige Corona crisis? Op een waarderende manier trekken we ‘lesson learned’ uit de afgelopen periode, en besteden aandacht aan positief en ‘nieuw’ gedrag dat teamleden en het team als collectief hebben laten zien, om. Dit te verzilveren naar soepele samenwerking en teamwork in de toekomst.
  • Vormgeven aan hybride teamwork: vanuit kennis en begrip van ieders drijfveren en energie behoeften geeft het team vorm aan teamafspraken rondom het werken in ‘het nieuwe normaal’.
Neem contact op