Hybride teamwork na Corona: hoe optimaliseer je de teamterugkeer naar kantoor

We mogen weer meer, en hopelijk is het deze keer wel zo dat we in de toekomst uit lockdown situaties weg kunnen blijven.  Dat betekent dat we nu, éindelijk, echt toe kunnen gaan werken naar het ‘nieuwe normaal’, whatever that may be…..

Er wordt nu al bijna een jaar gesproken en gespeculeerd over hoe het nieuwe normaal eruit komt te zien: Wat doen we straks nog wel van het oude, wat behouden we van het nieuwe en wat willen we echt niet meer? En dat geldt natuurlijk ook voor werk, hoe we willen werken en vooral ook waar en wanneer met wie.

 Al na een paar maanden pandemie kwamen de berichten in het nieuws dat grote corporates hun hoofdkantoren blijvend (deels) zouden verlaten. Mensen trokken de stad uit vanuit het idee dat er straks toch grotendeels vanuit huis gewerkt blijft worden. Een vriendin van mij verhuisde vanuit Amsterdam naar het oosten van het land, terwijl ze fulltime werkt bij de Gemeente Amsterdam. Vanuit de gedachte: ‘we blijven toch vanuit huis werken, ook straks’.

Maar niet iedereen verheugt zich op het nieuwe ‘Nieuwe Werken’.

Want terwijl de één staat te springen om weer naar kantoor te gaan, blijft de ander veel liever vanuit zijn persoonlijke omstandigheden en voorkeuren vanuit thuis werken. En iedereen weet inmiddels ook wel dat een introvert het af en toe een zegen vond en vindt om lekker rustig te kunnen werken, terwijl de extrovert het misschien wel veel lastiger heeft gehad met het werken vanuit huis. Dus het is wel duidelijk, nou ja…. dat de verschillen gewoon erg groot zijn.

 

Werkgeluk: lang leve de autonomie….

Nu, in mei 2021, gaat het er dan ook steeds vaker in de media over de gedachte dat bedrijven de medewerkers zelf gaan laten kiezen waar ze willen werken. Om tegemoet te komen aan die verschillen.

Hartstikke mooi vanuit de gedachte van individueel werkgeluk natuurlijk. Zelf bepalen wat je wilt met je werk! Wie wil dat nou niet…..Autonomie en zelfbeschikking is immers een groot goed. Kortom: het lijkt logisch om iedere medewerker de keuze te laten. Want daar komt nog eens bij: autonomie is zo ongeveer de heilige graal van werkgeluk en motivatie. (Overigens vergeten we daarbij voor het gemak even dat er ontzettend veel mensen zijn die helemaal niet goed zijn in het omgaan met autonomie omdat ze slecht zijn in persoonlijke begrenzing. Dat bleek de laatste jaren ook al uit het feit dat het ‘nieuwe werken’ helemaal geen echt succes is geworden, maar dit terzijde)

 

Werkgeluk: individu of teamwork centraal?

Dus… is dat individueel kiezen nou wel altijd zo verstandig? Want waar we met zijn allen natuurlijk niet om heen kunnen, is dat we elkaar ook keihard nodig hebben in ons werk en teamwork. Om uiteraard op taakniveau samen te werken, maar ook om elkaar te inspireren en uit te dagen met andere werkwijzen, om van elkaars andere meningen, kennis en ervaringen te leren. Om met elkaar bezielende teamenergie te genereren. Om te sparren en te klankborden. Of, soms, om onze onzekerheden te toetsen en te overwinnen. Om onze oxytocine behoefte (aan verbinding) en onze serotonine behoefte (aan waardering) in te vullen, en dat gaat toch gemakkelijker als je meer tijd fysiek met elkaar doorbrengt. Als we met elkaar zijn en praten, zien en voelen we onze gedeelde waarden des te beter. Er natuurlijk even vanuit gaand dat de relaties in een team gezond en goed zijn. (En als dat niet zo is, dan is het des te belangrijker om met elkaar wél ‘om tafel te gaan’ om de teamrelaties te boosten)

 

Trap niet in de valkuil….

Kortom: Ieders behoeften in samenwerking en werkwijzen waren natuurlijk altijd al verschillend. Maar nu, nu het er naar uit ziet dat het tijd is om het goede van het oude en van het nieuwe te behouden, is het nog essentiëler dan voorheen om ook vanuit het teambelang te gaan kijken naar hoe je de verschillen in behoeften echt goed in het teamwork kunt integreren. Het zou een valkuil zijn om enkel en alleen maar te kijken wat iedereen individueel wil.

Hybride teamwork met oog voor team als geheel

Dus:

Hoe ga jij als manager ervoor zorgen dat de behoefte aan autonomie van de één, niet de behoefte aan groei en verbinding frustreert van de ander en vice versa? Voor welke activiteiten wil jij je hele team bij elkaar hebben, op kantoor? Waar kan het ‘hybride’, wat moet op kantoor en waar mag de samenwerking op afstand plaats vinden? Hoe ga je zorgen dat je medewerkers de balans tussen synchroon en asynchroon werken met elkaar vinden? Veel kan asynchroon plaatsvinden, maar welke teamactiviteiten dan toch écht weer niet vanwege de absolute noodzaak aan groei en verbinding?

 

Optimisers & Tips voor de overgang naar Hybride Teamwork

 

Begin bij je af te vragen:

  • Wat is de functie van samenzijn op kantoor in de effectiviteit van mijn team als geheel?
  • Hoe kan ik mijn teamleden het meest helpen in hun effectiviteit, ontwikkeling en welzijn: op afstand of op kantoor?

 

Ga vervolgens in gesprek met je team:

  • Hoe ervaren zij de functie van het kantoor in hun werkervaring?
  • Bedenk met elkaar wat momenten dienen te zijn dat je met elkaar samen (moet willen) zitten en hoe vaak en hoe lang (minimale tijd).
  • Bespreek of er vaste dagen dienen te zijn waarop je allen op kantoor wilt zijn
  • Hoe vergroot je de mogelijkheid van “Collision Conversations”, het elkaar spontaan ‘tegen het lijf lopen’ en hoe houd je dit optimaal in stand?
  • Wat zijn de normen als je op kantoor bent: ben je er dan ook echt of zit je dan toch de hele dag met je noise canceling headset op te werken?
  • Welke vergaderingen waren er voor/tijdens Corona en welke zijn er straks nodig vanuit de noodzaak en behoeften van het (team)collectief?
  • Wat zijn naast de expliciete functies van het kantoor ook de impliciete functies van het kantoor voor het team en haar medewerkers?
  • Bij werken op afstand: Wanneer moet wie bereikbaar zijn voor wie?

 

Je doel van dit teamgesprek is, om met je team samen de ‘nieuwe normaal werken’ cultuur vorm te geven. Door vanuit het teambelang een teamvisie en normen te formuleren en heldere afspraken te maken met daarbij oog voor de diversiteit aan individuele belangen.

 

Wil jij ook de overgang succesvol maken naar hybride teamwork?

Benieuwd naar hoe je met je team dit gesprek succesvol kunt voeren met oog voor zowel het teambelang als voor het welzijn in het werk van je teamleden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag hierbij!

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.