Toptimism at Work Blog

Over Optimisme en Opteamisme

Omdat optimisme leidt tot TOPresultaten

Optimisme over stress: switch je perspectief

Nov 15, 2022

Onze stressrespons is bedoeld voor een korte, krachtige en fysieke energieboost. In feite is stress onze reactie op dreiging of op signalen van gevaar. Maar wat we vaak vergeten: stress is ook een reactie op het sterke gevoel iets te willen bemachtigen, iets heel erg graag te willen, zoals een partner, een positie of een status. Stress wordt veroorzaakt door triggers. Negatieve stress door (een gevoel van) gevaar, positieve stress door een (gevoel van een) kans op verbetering van onze positie...

Lees verder...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.