Het giftige positiviteitsmonster

optimisme Oct 26, 2022

Mag ik je even voorstellen? Dit is het PositiviteitsMonster, zelf kwam ik hem gisteren tegen. Zo maar…ergens in Amsterdam op straat, op een meterkastje geplakt….

Het PositiviteitsMonster: Verlammend en Giftig, ook al lijkt hij heel schattig…

Verlammend: want ‘Be fuckin’ Positive’ valt in de categorie verlammingscommando’s van “Doe nou eens iets spontaans!”. Kortom: wees eens even niet jezelf, maar hoe IK het wil!

En daarbij ook nog eens behoorlijk ‘Giftig’: Alsof je je altijd maar goed moet voelen, give me a break! ‘Doorgeslagen positiviteit, 'toxic positivity’ (= je moet je hoe dan ook goed voelen) elimineert alle ruimte voor realistisch optimisme waar je vertrouwen groter is dan je angst (want vertrouwen valt echt niet te ‘faken’).

 

Giftige positiviteit is funest


Allereerst slaat giftige positiviteit alle emotionele gesprekken dood. Het unieke en waardevolle gesprek waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen wordt gefrustreerd en onmogelijk gemaakt. En als er geen ruimte is voor problemen, is er zéker geen ruimte voor het vragen van hulp.

Ten tweede leidt giftige positiviteit tot een te scherpe onderverdeling in ‘goede’ en ‘slechte’ emoties, waarbij negatieve emoties – zoals angst, onzekerheid, verdriet en boosheid – bijna gedemoniseerd raken, waardoor mensen zich schuldig gaan voelen als ze zich wel zo voelen.

Ten derde creëert het de verwachting dat we altijd, 100% van de tijd, positief en gelukkig zouden moeten zijn. Wat onrealistisch is. Maar daardoor krijgen we wel het gevoel te falen als dat niet zo is. En…. worden we juist ongelukkig.

Kortom: Positiviteit: ja! Maar wel met mate en met verstand, zeker in samenwerking met anderen.

 

Meer weten over Optimisme aan het werk zetten? Lees dan mijjn eind 2022 verschenen boek: 'Optimisme aan het Werk' of neem contact op voor meer optimisme of opteamisme in het werk.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.