3 tips voor teamproductiviteit

Hoe zit het bij jou? En bij jullie in het team? Zijn jullie echt productief of zijn jullie hartstikke druk? En dan nog een vraagje: denken jullie dat dat hetzelfde is? 

Ik zal heel eerlijk zijn: ik heb het eigenlijk altijd druk, maar als ik mezelf echt heel eerlijk in de spiegel aan kijk…… dan kan ik best vaak concluderen dat ik lang niet altijd even productief ben. I plee guilty…..dan doe ik allerlei dingen die megabelangrijk voelen, maar die niet altijd aan mijn echte doelstellingen bijdragen…..

En ik zie regelmatig (bíjna altijd…..) hetzelfde in de teams waar ik kom: iedereen werkt hard, is druk en toch…….., toch worden lang niet altijd de doelen behaald die ze zich aan het begin van het jaar hebben gesteld.

Als manager, als teamlid, en ook als medewerker wordt je voortdurend afgeleid en gestoord (en ja, daar word je dan ook nog eens gestóórd van). Al die onderbrekingen versnipperen je aandacht en je focus, maar geven je wel een enorm druk gevoel. En dat is vaak best ook wel lekker toch? Want zolang we lekker bezig zijn, hebben we het gevoel dat we goed bezig zijn. Maar dat is dan maar de vraag……..

En dat geldt heel vaak ook voor je team: de teamacties gaan, voor je het weet, juist over al die kleine, maar urgente dingen en jullie komen niet meer aan de echt belangrijke en lastige beslissingen toe. En dat is soms, ook eigenlijk best wel gemakkelijk, want als er niets besloten is, dan hoef je ook nergens voor te kiezen. Maar dat is een ander verhaal…..

En weet je, soms, nee vaak, heel vaak is het ook nog eens ‘quite fashionable’ om aan te geven dat je het zo druk hebt, want anders doe je er toch niet toe als medewerker, manager, of als team? Of tel je niet mee in jullie organisatie?

Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie ook zo’n cultuur waar je het gevoel krijgt dat je moet gaan oppassen als iedereen zijn werk op tijd af heeft? Als je het niet druk hebt? Dat het wel lijkt alsof je iedere week met elkaar een deadline moet halen zodat jullie elke dag al tussen 7 en 8 uur starten en je ook nog eens ‘fijne middag’ toegewenst krijgt als je om kwart over 5 ‘al’ naar huis gaat? Dat het nórmáál is dat je ’s avonds minstens nog een uur of 2 werkt? Of je halve weekend achter de laptop zit?

En dan…..liggen jullie dan toch nog achter op targets en jaardoelen? Dan is het tijd voor een omslag van mindset: van druk zijn, naar productief zijn!

En dat doe je op 3 manieren:

1. Je gewenste opbrengst helder definiëren:

  • Welk resultaat willen jullie nou echt met elkaar bereiken?
  • Hoe kan je dat resultaat met elkaar meten?
  • Hoe draagt het werk dat ieder van jullie doet daadwerkelijk bij aan het behalen van dat resultaat?
  • Wees zo specifiek mogelijk!

2. Stel vast waar je je tijd aan aan besteedt

  • Noteer aan welke 10 dingen je elke dag tijd besteedt, en
  • Kijk dan nog eens wat jouw of jullie doelen zijn en
  • Pik er dan die 2 acties uit die de grootste positieve impact hebben op het eindresultaat.
  • Focus je daarop!

3. Schoon je activiteiten op

  • Kijk eens kritisch naar de andere 8 activiteiten en beslis dan welke van die 8 activiteiten zijn waarvan je alleen maar dénkt dat je ze moet doen, welke totaal overbodig zijn, welke je kunt delegeren, of welke je misschien juist even snel kunt wegwerken terwijl je er nu tegen aan zit te hikken.

Je zult zien: kijk eens met de bril van productiviteit en impact naar je agenda en er ontstaat een hoop ruimte! 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.