Werken met Team SPIRIT? Werk vanuit jullie Sterktes!

Topteams werken met team-SPIRIT:

Sterktes centraal

Psychologisch veiligheid 

Interactie op orde

Relaties zijn sterk

Inclusie van diversiteit

Transparante ambities, doelen en rollen

 

Sterktes centraal zetten

Niet iedereen is goed in alles. Maar iedereen is wel goed in iets. Een team bereikt de beste resultaten als teamleden investeren in het versterken van hun aanwezige kwaliteiten. Én als het team er in slaagt om die kwaliteiten effectief te bundelen voor de taken die het team heeft. En als die kwaliteiten dan ook nog energie geven ontstaat er een prachtige samenwerking, waarin iedereen doet waar ie goed in is én waar hij energie van krijgt. Klinkt ideaal toch?

Kennen jullie je kernkracht kwaliteiten?

Alleen…In de praktijk zijn veel teamleden zich vaak helemaal niet bewust van hun unieke kwaliteiten. Komt daar ook nog eens bij dat veel aandacht van beoordelingen of evaluaties juist altijd focust op de zwaktes, of op die kwaliteiten die ontbreken. En ons eigen brein kan er vaak ook wat van: we zijn zelf vaak minstens zo kritisch over onze eigen kwaliteiten (‘wat ik kan, kan toch iedereen…?’). Dus staan we eigenlijk zelden stil bij waar we echt goed in zijn. Want dat voelt soms zelfs best awkward.... ('waarin onderscheid ik me nou helemaal van anderen?') En doen we dat al helemaal niet in teamverband. Want..., stel je voor dat het een verkapte feedbacksessie (lees: kritiek-spui-sessie) wordt....

 

Jammer dus, want wat een topteam juist zo sterk maakt is, dat het in staat is om de aanwezige vaardigheden onderling slim te verbinden. Als het team de aanwezige individuele kracht en kwaliteiten zodanig weet in te zetten dat teamleden elkaar waar nodig aanvullen en versterken. Zodat het geheel echt meer wordt dan de som der delen. En zodat teamleden optimaal met positieve energie werken.

Teamkracht

En wat daarnaast minstens zo belangrijk is, is dat een topteam zich ook als geheel bewust is wat juist dit team als team zo sterk maakt.

Ook het beste uit je teamwork én je individuele teamleden halen? Stel jezelf met je team dan eens de volgende vragen:

 • Wat doen jullie met elkaar wat mooie resultaten oplevert? Welke activiteiten, acties, welk gedrag (en welke manier van denken) werken versterkend voor jullie?
 • En hóe doen jullie dat? Qua samenwerking, maar ook qua werkwijzen en inzet van kwaliteiten?
 • Kost die werkwijze van resultaten neerzetten vreselijk veel energie? Waarom? En vooral: Wanneer juist niet?
 • Wanneer en hoe lukt het juist om met elkaar een teamflow te creëren, een ‘swingend’ team te zijn omdat jullie elkaar goed weten te vinden en aan te vullen? Omdat ieder vanuit zijn of haar kracht precies de juiste bijdrage levert en jullie met elkaar meer mogelijk maken dan alleen?

Kortom: sta eens bewust stil met je team bij wat jullie als team krachtig maakt en bij wat jullie als afzonderlijke teamleden (kunnen) bijdragen vanuit jullie afzonderlijke kwaliteiten en sterktes. Je kunt daarvoor de volgende oefening gebruiken. 

Reflectie-oefening: Sterktes centraal binnen je team.

 • Stap 1: Maak eens ruimte vrij om stil te staan bij wat jullie in het afgelopen jaar met elkaar hebben bereikt. Wat hebben jullie gedaan om deze resultaten te realiseren? Welke samenwerkingskwaliteiten kwamen daarbij kijken? Welke interactie en activiteiten gaven daarbij energie?
 • Stap 2: Sta ook eens stil bij individuele successen van de teamleden. Dat kun je doen door met je team een bescheiden opschepperij-sessie te doen. Ja, het mag, nee het moet zelfs even!
  • Laat, in kleine groepjes van 4-5 personen, ieder om de beurt eens vertellen over een prestatie die ze neer hebben gezet waar ze trots op zijn en wat zij hieraan hebben bijgedragen en hoe. Dit hoeft niet per se een werkprestatie te zijn, maar dat mag uiteraard wel. Als nuchtere Nederlander is dit al een uitdaging op zich, want de meeste mensen vinden het erg lastig om met trots over hun eigen prestaties te praten. We blijven het lastig vinden om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Ondanks dat het best lastig kan voelen en wat oncomfortabel, toch doen! Want dit deel van de oefening alleen al, creëert een meer waarderende houding en zelfvertrouwen.
  • De anderen luisteren met aandacht en respect naar de beschreven ervaring. Er wordt niets ter discussie gesteld, hoogstens mag er hier en daar een vraag gesteld worden om duidelijker te krijgen wat de verteller heeft gedaan om bij te dragen aan het resultaat. Het is belangrijk dat er écht geluisterd wordt en dat oordelen achterwege blijven. Ongevraagde oordelen zijn namelijk funest voor de psychologische veiligheid binnen een team en frustreren de bereidheid om je open te stellen.
  • Nadat de verteller zijn of haar verhaal heeft gedaan, bespreken de anderen welke 2 of 3 sterktes zij in het verhaal hebben gehoord of denken te herkennen die de verteller heeft ingezet om het besproken resultaat neer te zetten.
  • Nadat alle luisteraars hebben gesproken, mag de verteller uiteraard aanvullen. Vaak ontstaan hier namelijk extra inzichten bij iemand over zichzelf.
  • Dan kiest de verteller zijn top 3 aan kwaliteiten uit die hem het meeste aanspreken én energie geven.
  • Als iedereen aan de beurt is geweest, deelt iedereen plenair, in het gehele team:
   • Zijn top 3 aan sterktes,
   • Hoe ze zich nu over zichzelf voelen en
   • Wat ze over het team als geheel hebben geleerd
  • Als team kijken jullie vervolgens naar hoe deze kwaliteiten jullie ook in het komende jaar gaan helpen. Wat heb je met elkaar te doen? En wie kan waar, in welke samenwerking zijn kwaliteiten inzetten?

 

Je zult zien, deze oefeningen geven niet alleen jullie motivatie en optimisme een grote boost(er), maar dragen ook nog eens bij aan individueel zelfvertrouwen én aan de onderlinge teamband! Heel veel succes en plezier gewenst!

 

 

Toch liever met begeleiding dieper in jullie teamsterktes duiken om je teamspirit te versterken? Neem dan hier contact op.

Meer lezen over teamSPIRIT? in het mijn volgende blog ga ik dieper in op de P van SPIRIT: Psychologische veiligheid in teams.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.