Werkgeluk werkt gelukkig!

(Dit artikel van Toptimism at Work werd gepubliceerd in MT Rendement)

 

Medewerkers die gelukkig zijn, presteren en functioneren beter.

Dat komt uw organisatie, uw klanten en relaties dus ten goede! U heeft grote invloed op het werkgeluk van uw medewerkers. Er zijn vier ingrediënten die u helpen het werkgeluk te vergroten.

 

Waar gaat het eigenlijk om?

Bij werkgeluk gaat het niet alleen om het hebben van positieve emoties en plezier, maar ook om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent. Daarbij hoort ook de waarde die medewerkers hechten aan hun werk. Hebben zij het gevoel te kunnen groeien en dat hun werk ergens aan bijdraagt? U kunt het werkgeluk en optimisme van uw medewerkers vergroten. De vier belangrijkste ingrediënten voor werkgeluk zijn: helderheid, een positieve sfeer, optimisme & vertrouwen geven en groei.

Helder en waarde(n)vol 

U kunt helderheid creëren door de doelen die uw medewerkers moeten realiseren duidelijk te formuleren én het bijbehorende gewenste gedrag te benoemen. Doe dit bij voorkeur in overleg met uw medewerkers. Zo vergroot u de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie. Door expliciet te benoemen welke unieke bijdrage medewerkers leveren aan het team, de afdeling, uw organisatie en de maatschappij. Hen helpt te zien welke waarde zij leveren, krijgen ze inzicht in de rol die ze vervullen in het grotere geheel. Dit vergroot het gevoel ergens bij te horen en waardevol te zijn en dát maakt weer gelukkig.

Sfeer 

Stimuleer een positieve sfeer in uw organisatie door:

 • positief te communiceren; dit lijkt een open deur, maar 
helaas schiet het er in de praktijk vaak bij in. Dus:
  • Complimenteer waar mogelijk (oprecht!) en spreek 
uw waardering uit. Doe dit niet alleen voor goede 
prestaties, maar ook voor ander gewenst gedrag, zoals het naleven van bijvoorbeeld waarden.
  • Open vergaderingen en besprekingen bewust met 
een positieve insteek of een positief bericht. Zo bepaalt u de sfeer en toon van de bijeenkomst.
 • successen te benoemen en vieren; zet een schijnwerper op behaalde mijlpalen, (afgeronde) projecten en complimenten van klanten. Benoem hierbij concreet de bijdrage van uw medewerkers. Eventuele teleurstellingen of tegenslagen hoeft u niet te negeren. Benoem ze, 
sta er even bij stil maar hou dat kort en beperkt zodat de nadruk ligt op het succes. Streef ook naar drie keer zoveel positieve interacties als negatieve. Deze ratio lijkt een kantelpunt te zijn voor meer groei en betere teamprestaties.
 • uw medewerkers eens te verrassen met iets leuks zonder er iets voor terug te verwachten. Een ontbijtje, een klein cadeautje, een uitstapje of een bos bloemen doen wonderen. Kies iets dat bij u past en waar u oprecht achter staat. Onoprechte initiatieven die u met tegenzin uitvoert, zullen averechts werken.

Vertrouwen geven 

Wees optimistisch en geef uw medewerkers vertrouwen door:

 • uw medewerkers maximale ruimte te geven: laat hen vrij in de 
manier waarop ze doelen realiseren en ambities nastreven. Zo’n blijk van vertrouwen in de vindingrijkheid en kundigheid van uw medewerkers en enige mate van autonomie vergroten de motivatie en voldoening. Wees wel goed bereikbaar voor eventuele vragen, overleg of ondersteuning.
 • uw medewerkers te helpen zich te concentreren op vooruitgang in plaats van op een eventuele mislukking. Dit doet u door bijvoorbeeld lange termijn doelen behapbaar te maken door samen met uw medewerkers tussenstappen te formuleren. Zichtbaar te maken wat er al bereikt is. Maak eventuele beperkende overtuigingen bespreekbaar en probeer deze weg te nemen of ondersteun uw medewerkers bij het zoeken naar alternatieve mogelijkheden.

Groei 

Hanteer een ‘groeihouding’: ga ervan uit dat al het werk, ‘werk in uitvoering’ is, dat bijna alles te leren valt en dat er altijd nog wel iets te leren is. U creëert ruimte voor groei in samenwerking door:

 • momenten in te lassen om stil te staan bij dat wat al bereikt is. 
Stel medewerkers vragen zoals: wat heeft je verrast, wat heb je ontdekt? Waarover ben je tevreden, waarover niet en dan vooral: wat en waarom heb je daarvan geleerd?
 • het delen van slecht nieuws aan te moedigen; jazeker, u leest het goed! Zorg dat uw medewerkers fouten en slecht nieuws zonder angst durven toegeven en adresseren. U moet fouten maken dus toestaan maar verlang wel dat uw medewerkers ervan leren. Zo creëert u een cultuur van vertrouwen in plaats van angst. Dat is niet alleen essentieel voor het werkgeluk. Want in een cultuur van vertrouwen worden fouten vaak veel eerder voorkomen en vaker hersteld.
 • uw medewerkers te helpen om hun kwaliteiten en drijfveren optimaal in te zetten en elkaar hierin aan te vullen. De mogelijkheid om van elkaar te kunnen leren én elkaar te ondersteunen, draagt voor veel medewerkers bij aan werkgeluk.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.