De zes aspecten van Team SPIRIT

Vandaag was het Blue Monday, een begrip wat is komen overwaaien uit de VS. Blijkbaar is de 3e maandag van het nieuwe jaar ons diepste deprimerende dieptepunt. Wordt ook wel eens Deprimaandag genoemd. Reden: grauwe, kouwe dagen met weinig licht (al onze sprankels zijn letterlijk weggehaald), Er valt even niets meer te feesten en de frisse, hoopvolle kop is van het nieuwe jaar af. Maar voor velen van ons is het rond deze tijd ook zo dat we onze goede voornemens alweer overboord hebben gekieperd. En dat is meestal ook een goede reden om onszelf in een dip te praten, óver onszelf.

En dit jaar, net als vorig jaar, hebben we dan ook nog eens te maken met een onduidelijk en mistig gebrek aan perspectief, dat ons niet alleen privé, maar ook zakelijk out of control en onzeker doet voelen over wat de toekomst ons brengt. En daar komt dan nog eens bij dat we gelukkig wel versoepelingen hebben gekregen afgelopen vrijdag, maar dat we nog steeds niet zorgeloos kunnen genieten van een hoop geneugten van het leven. Je zou denken, deze Blue Monday is niet gewoon blauw, maar donkerblauw.

Maar laten we wel wezen: Het is natuurlijk bull…t dat je je vandaag donkerder zou moeten voelen dan op andere dagen. Dat hangt echt niet van de datum af…. Maar we herkennen allemaal wel dat ‘bleeeh-gevoel’ dat deze periode met zich meebrengt.

Komt daar nog eens bij dat het in deze onzekere en beperkende tijden wel af en toe heel lastig kan zijn om optimistisch en positief te blijven. Zeker nu verbinding en perspectief de laatste 2 jaar extra regelmatig onder druk staan. Wie heeft er geen last van lockdown-moeheid en quarantaine-stress?

Team SPIRIT

Daarom vind je hier de 6 aspecten om jullie team-SPIRIT te vergroten. Met diezelfde aspecten help je meteen het ‘Blues-gevoel’ in je team te voorkomen en jullie optimisme te vergroten:

SPIRIT:

Sterktes

Psychologische Veiligheid 

Interactie 

Relaties 

Inclusie 

Transparantie

 

S: Werk aan de Sterktes binnen je team.

Topteams bouwen kracht en kwaliteit uit. Benutten ieders talenten, drijfveren en energie. Ze kijken naar wat werkt en naar wat versterkt in samenwerking. Zo bundelen ze hun krachten. Ze vieren successen en kijken naar mogelijkheden. 

 

Maak hiervoor eens tijd vrij in de komende tijd om stil te staan bij wat jullie in het afgelopen jaar met elkaar hebben bereikt. Wat hebben jullie gedaan om deze resultaten te realiseren? Welke samenwerkingskwaliteiten kwamen daarbij kijken? Welke interactie en activiteiten gaven daarbij energie? Waar hebben jullie krachten gebundeld waardoor resultaten zijn behaald? Hoe vullen jullie elkaar aan? Welke aanwezige kwaliteiten en vaardigheden kunnen jullie nog meer inzetten?

Je kunt hier verder lezen hoe je met je team jullie teamsterktes (en de onderlinge band!) nog extra kunt boosteren.

P: Vergroot de Psychologische Veiligheid binnen je team.

In topteams is er een veilige sfeer waarin creativiteit, je nek uitsteken en jezelf uitspreken zonder angst dat je kop eraf wordt gehakt, ‘gewoon’ mogelijk zijn. Er is onderling vertrouwen tussen de teamleden en het is veilig om te experimenteren om van fouten te kunnen leren. Teamleden durven open te zijn over onzekerheden en over fouten. Zorg er, met name in tijden van onzekerheid, juist voor dat je als team, met elkaar de ruimte creëert en de tijd inbouwt om echt te kijken hoe het met iedereen gaat. Om echt te luisteren naar wat je teamleden bezighoudt. Maak ruimte voort ieders inbreng. Creëer de juiste sfeer waarin teamleden, waar nodig, elkaar om hulp kunnen vragen. Juist in de afgelopen periode van op afstand werken heeft bij het overgrote deel van de teams en meetings 98% van de aandacht enkel op de inhoud van het werk gelegen. In het begin van de Corona-periode werd er nog wel regelmatig een check-in ingebouwd bij vergaderingen, maar doordat we zo aan deze situatie gewend zijn geraakt en de verschillen in meningen soms juist zo groot zijn, wordt dit vaak niet meer gedaan.

Over onzekerheden, moeilijke momenten, of ‘het even niet weten’ praten ís geen professionele zwakte. Het is geen ‘nice to have’. Het is veel meer een ‘must’. Want de bereidheid van teamleden om anderen hun echte zelf te laten zien en om anderen om hun mening, advies of ondersteuning te vragen draagt juist bij aan verbondenheid en begrip voor elkaar. En die bereidheid maakt ook een leer- en ‘optimaliseer’-cultuur mogelijk binnen het team.

Psychologische veiligheid gaat overigens ook niet alleen maar over fouten en falen bespreekbaar maken. Het gaat ook, om het bespreken en zichtbaar te maken wat iedereen echt bezighoudt. Waar het team en de teamleden meer van willen. En dat kun je ook doen door op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan over wat geleerde lessen zijn uit de afgelopen periode. En hoe je die vervolgens op een onderzoekende en waarderende manier kunt vertalen naar de rest van dit komende jaar. Je leest hier hoe je met inzet van Appreciative Inquiry als methode op een positieve wijze terug kunt kijken om vervolgens de toekomst vorm te geven. Op een wijze die de psychologische veiligheid binnen het team te versterken.

 

I: optimaliseer de onderlinge Interactie.

Binnen topteams is er open en effectieve communicatie. Binnen teams hebben teamleden elkaar nodig om uiteindelijk gezamenlijke doelstellingen neer te kunnen zetten. Onderlinge afhankelijkheid is wat een team een team maakt. De onderlinge acties die tussen teamleden plaatsvinden, de interactie, zijn eigenlijk al die activiteiten waarin de samenwerking binnen een team vorm krijgt. Actie = reactie, en dat is dus interactie, de wisselwerking tussen teamleden. Maar wat kan die interactie een energie kosten…! We kennen het allemaal: het gevoel vol optimisme en energie uit een vergadering toe komen, ‘fully energized’, maar ook het tegenovergestelde: het gevoel, (vaak vooraf al!) dat je de tijd vooruit wilt kijken, niet kan wachten tot je de zaal uit mag of de ‘leave meeting’ knop mag aanklikken. En even heel erg diep moet ademhalen of vloeken om je gevoel van verspilde tijd weg te zuchten.

Kijk deze week eens, welke interacties jou energie geven? En welke onderlinge communicaties? Welke vergaderingen? Wat gaat daar anders dan in andere gevallen, waar je energie keihard weglekt? En…wees daarbij eens eerlijk tegen jezelf: wat zou jij zelf anders kunnen doen in die interacties? Want met je soulmate-collega het binnen een poep en een zucht over jullie gezamenlijke visie eens worden is natuurlijk een briljante interactie, maar helaas zal je het ook regelmatig oneens zijn met anderen. Wat zijn in die gevallen de dingen die interactie versterkend maken? En wat juist niet?

Topteams werken dan ook bewust aan goede en soepele interactie. Verwachtingen zijn helder, vergaderingen, bijeenkomsten en besluitvorming zijn effectief. Teamleden bespreken dat wat ertoe doet en weten elkaar te vinden, ook als er op afstand wordt gewerkt. Communicatie is vrij van ruis. Lees hier welke ruis er in interactie kan ontstaan en welke belemmerende interactiepatronen je gevangen kunnen houden.

 

R: Relaties versterken

Teamleden ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Zij voelen zich verantwoordelijk voor een positieve teamenergie en -sfeer. Er is respect voor elkaar en teamleden zoeken elkaar op om know how te delen, samen te werken aan gemeenschappelijke doelen en zo een leeromgeving te versterken. Bijna ieder van ons kan wel iemand bedenken op het werk die behoorlijk de sfeer kan ‘negativiseren’, overal wel wat negatiefs over weet te melden. Als je zelf al een neiging hebt om je wat ‘low’ te voelen: blijf uit de buurt van die persoon! Jezelf omringen met mensen die wél positief zijn heeft een positievere impact op hoe je je voelt.

En, als je je zelf wel tot één van die positieve mensen rekent, kijk dan eens wie jij juist met wat constructieve positieve energie en optimisme kunt besmetten. Want dat is een vorm van positief besmetten die juist erg welkom is in deze tijd! Echte connectie maken is nog nooit zo belangrijk geweest.

Wist je overigens dat 70% van wat medewerkers leren in hun werk, informeel geleerd wordt van collega’s? Dus: geen connecties, geen goede werkrelaties: gebrek aan kruisbestuiving en die leermomenten!

En, wist je ook dat goede werkrelaties een buffer vormen voor negatieve gebeurtenissen en stress? Teamwork en goede teamrelaties verhogen namelijk onze veerkracht en draagkracht. Geen wonder dat het missen van echte connectie en verbinding misschien wel het grootste gemis is geweest van de afgelopen thuiswerkperiodes. We hebben elkaar gewoon nodig.

En, hoe meer mensen op hun gemak zijn met collega’s, hoe gemakkelijker ze hun bijdragen en ideeën zullen leveren (zie Psychologische Veiligheid).

Kortom: als de realties goed zijn dan is er, in plaats van dat binnen het team negativiteit en gedoe de meeste energie wegvreten, juist ruimte voor teamleden om zich op kansen te richten, op mogelijkheden en op nieuwe ideeën. Of het nou om resultaten of om persoonlijke ontwikkeling gaat.

Dus, doe eens de werk-relatiecheck over je team en liefst met je team:

  • Heb je het gevoel dat je bij je collega’s terecht kan als je ergens (zakelijk of privé) mee vastloopt?
  • Is er in jullie team onderling respect voor ieders bijdrage?
  • Heb je het gevoel dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd?
  • Staan teambelangen centraal in wat jullie doen? In plaats van dat persoonlijke belangen juist vooropgesteld worden en er sprake is van competitie?
  • Is er een oprechte belangstelling in het welzijn van ieders teamlid? En wordt er moeite voor elkaar gedaan om het (werkende) leven wat lichter te maken?

Als je op al deze 5 vragen volmondig met ‘ja’ kan antwoorden, dan mag je in je handen knijpen! Het lijkt erop dat jullie een mooi vertrekpunt voor een Topteam met echte Team Spirit!

Houd nu, in deze tijd, nog steeds, vooral in de gaten dat je met elkaar in die broodnodige verbinding blijft, ook nu we alweer zo lang op afstand van elkaar werken.

I: Inclusie van diversiteit

Samenwerken met mensen die anders zijn kán leiden tot betere resultaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat diversiteit in teams tot wel 30% betere prestaties leidt. Zeker in omgevingen waar diezelfde diversiteit een belangrijke factor is.

Bij diversiteit en inclusie denken we vaak meteen aan verschillen in achtergrond, cultuur, gender, geaardheid, huidskleur of gezondheid. En ja, dat is natuurlijk ook diversiteit! Maar in teams gaat het daarnaast en veel vaker over onze verschillen in hoe we de werkelijkheid van werk ervaren, duiden, zien, of willen inrichten. Het gaat dan over verschil in meningen, ideeën, overtuigingen, voorkeuren, werkwijzen, gewoonten. Topteams onderscheiden zich van gewone teams en groepen, in de manier waarop zij met juist deze verschillen om weten te gaan.

In topteams zijn de teamleden in staat om vanuit een wederzijds respect elkaars meningen te erkennen en te verkennen. Om vanuit aansluiting rondom gedeelde thema’s en behoeften (want die zijn er altijd) te onderzoeken waar de verschillen zitten. Vanuit de overeenkomsten wordt er zo ruimte gecreëerd voor informatie over verschillende perspectieven. Perspectieven die allen hun waarde in zich dragen voor het belang van het team.

 

T: Transparantie en openheid

Topteams hebben richting en ambities, doelen en werkwijzen helder. Er is eenduidigheid over taken en rollen binnen het team. Onduidelijkheden worden besproken en verhelderd en belangrijke informatie wordt gedeeld. Teamleden wisselen onderling feedback uit.

Heldere doelen, duidelijke ambities geven richting. Richting die essentieel is. Geen team kan zonder enige richting opereren. Op zijn minst moeten teamleden een eenduidig beeld hebben van welk resultaat er neer gezet deint re worden. Als er in die ‘bovenstroom’ van teams al zaken onduidelijk zijn, gaat het in de onderstroom vrijwel zeker kolken. Met de bovenstroom bedoel ik hier alles wat met de teamtaak te maken heeft en wat zichtbaar is voor de buitenwereld: inhoud, resultaten, werkwijzen, rollen en taken.  Als hier ruis ontstaat, door onduidelijkheid, door onuitgesproken verschillen of door misverstanden over rollen levert dat gegarandeerd gedoe op. Verhelderen dus! En al helemaal aan het begin van het jaar!

 Wil je weten hoe je jullie teamSPIRIT kunt versterken? Neem contact op.

Of kijk verder naar de mogelijkheden voor het vergroten van jullie team-SPIRIT

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.