Hoe je je team succesvol door de crisis kunt leiden

Oefening in omgaan met onzekerheid

Onze grootste collectieve oefening ooit in onzekerheid is voorlopig nog niet voorbij.

De toekomst blijft voor heel veel mensen en partijen erg onzeker. Want komt die 2e golf er nu wel of toch niet? En wat betekent dat dan voor de economie? En….wat betekent het nu al voor de economie? En dus voor werk en teamwerk in heel veel branches? Wat betekent het in jouw branche?

Veerkrachtige teams zijn sterker

Crisis en onzekerheid betekent voor iedereen: veranderen en aanpassen. En dat levert stress, onzekerheid en tegenslag met zich mee. En de vraag is: hoe ga jij daar als persoon én hoe gaat jouw team daarmee om? Met al die onzekerheid? Gaan ze stilliggen en bibberen, gelaten niets doen? Of gaan ze juist als een gek van alles uitproberen en met hagel schieten? Schiet jouw team in de kramp of laten ze alles los? Of iets er tussenin? Kortom, hoe staat het met jullie teamveerkracht?

Veerkracht en optimisme zijn wetenschappelijk bewezen kwaliteiten die individuen vooruit helpen, juist in tijden van crisis en onzekerheid. En die ons welzijn positief beïnvloeden. Maar omdat bijna niemand alleen werkt en je binnen organisaties elkaar keihard nodig hebt om doelstellingen te bereiken is veerkracht en optimisme in teams minstens zo belangrijk. En essentieel, want emoties, hulpeloosheid en fatalisme zijn besmettelijk. Teamveerkracht is eigenlijk dus ook niet zo maar een 'nice to have', maar eerder een 'must have'. Alleen..... is teamveerkracht vaak niet vanzelfsprekend.

Helderheid en verbinding leiden tot productiviteit

Veerkrachtig zijn betekent: in staat zijn weer op te staan wanneer je (te) neergeslagen wordt. Het betekent dat je een intrinsieke motivatie van binnenuit hebt om je doelen te bereiken, óók als je tegenslagen voor je kiezen krijgt.

Voor veerkrachtige teams geldt dat ze weten waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Ook geldt dat ze zich flexibel aanpassen en elkaar ondersteunen als ze uitdagingen voor hun kiezen krijgen. Tijdens grote tegenslagen lukt het veerkrachtige teams om productief te blijven terwijl er slechts minimaal emotioneel door de teamleden wordt geleden.

Van optimisme naar veerkracht, naar teamkracht

Optimisme is de neiging om bij gebeurtenissen of omstandigheden naar de meest gunstige kanten te kijken en om de meest gunstig mogelijke uitkomst te verwachten. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het hebben van een optimistische verklaringsstijl bijdraagt aan grotere veerkracht.

Optimistische, veerkrachtige individuen, en teams voorkomen dat ze zich hulpeloos voelen, en blijven juist ‘in control'. En dat doen ze dus door de wijze waarop ze de werkelijkheid verklaren. En dat maakt hét verschil in tijden van grote veranderingen en verschuivingen van de werkelijkheid.

Hoe bouw je aan optimistische teams met veerkracht?

  • Zorg (ook in normale omstandigheden!) voor teamzelfvertrouwen. Dat doe je door helderheid te creëren over hoe teamrollen in elkaar en bij elkaar passen. Wees helder en creëer helderheid over waar het team voor staat (bestaansrecht, toegevoegde waarde, teammissie) en waar het team voor gaat (doelen, richting visie).
  • Investeer in de emotionele intelligentie van je team. En ja. Inderdaad. Dat betekent mogelijk maken dat individuele teamleden hun emoties leren te managen. Maar dat betekent OOK: dat het team als team leert te bespreken wat er leeft binnen het team, tussen de teamleden, ook onder water, dus op het niveau van interactie en gevoel. Waarborg daarom psychologische veiligheid. Zorg dat risico’s nemen leidt tot leren in plaats van tot frustreren.
  • Zorg dat er binnen het team aandacht is voor het wel en wee van individuele teamleden: je bent zo sterk als je zwakste schakel. Maak, juist ook in stressvolle tijden, ruimte om te kijken naar welzijn in het werk. Kijk naar hoe het met ieders energiebalans staat. Zorg dat iedereen in het groen blijft of er weer in terugkomt. Bespreek welke energie-lekken er ontstaan. Kijk hoe deze met elkaar te dichten. Maak van ‘Werkgeluk, ook onder druk!’ een onderwerp dat aandacht en reflectie verdient.
  • Werk aan een optimistische mindset. Het is wetenschappelijk bewezen dat optimistische mensen beter presteren in hun werk. En optimistische teams nog beter omdat met elkaar nou eenmaal meer mogelijk wordt dan alleen en mensen elkaar enorm inspireren.. We hebben het dan uiteraard over realistisch optimisme. Geloven in een positieve toekomst met reality check.
  • En: focus op aanwezige kracht en kwaliteit, op sterktes en niet op zwaktes. Leid met optimisme. Vermijd het benadrukken van al het negatieve nieuws. En…let op je taal: gebruik taal die inspireert en motiveert in plaats van demotiveert en hopeloos en hulpeloos maakt. Help je team tegenslagen en uitdagingen met versterkende in plaats van met beperkende overtuigingen aan te gaan en voorkom zo dat ze in standje Calimero schieten.

Meer weten over het versterken van je team met optimisme en veerkracht?

Kijk hier alvast voor een speciale aanbieding voor het versterken van optimisme van je teamleden tijdens onzekere tijden.

 Of neem contact met ons op door hier een mail te sturen.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.